Thùng rác inox
THÙNG RÁC INOX GẠT TÀN THUỐC KBN-SN61THÙNG RÁC INOX GẠT TÀN THUỐC KBN-SN61
Chất liệu: Inox 201 / Có chỗ gạt tàn thuốc
Kích thước: Phi 250mm x H610mm
Thể tích: 15 Lít
THÙNG RÁC INOX MẶT ĐÁ GPX-203THÙNG RÁC INOX MẶT ĐÁ GPX-203
Chất liệu: Inox - Đá
Kích thước: L290 x W290 x H685mm
THÙNG RÁC INOX ĐENTHÙNG RÁC INOX ĐEN
Chất liệu: Inox đen
Kích thước: Phi 380mm x cao 730mm

THÙNG RÁC INOX CHỮ NHẬT KBN-SN41THÙNG RÁC INOX CHỮ NHẬT KBN-SN41
Chất liệu: Inox 201 Có nơi gạt tàn thuốc trên đỉnh hoặc bỏ đá trang trí
Kích thước: L300 x W240 x H620mm
Thể tích: 15 lít
THÙNG RÁC INOX VUÔNG KBN-SN42THÙNG RÁC INOX VUÔNG KBN-SN42
Chất liệu: Inox 201 Có nơi gạt tàn hoặc trang trí đá trên đỉnh thùng rác.
Kích thước: L240 x W240 x H620mm
Thể tích: 13 Lít
THÙNG RÁC INOX ĐẠP CHÂN 12 LÍT KL-011-12LTHÙNG RÁC INOX ĐẠP CHÂN 12 LÍT  KL-011-12L
Chất liệu: Inox 201 / Có chỗ đạp chân
Kích thước: Phi250mm x H395mm
Thể tích: 12 Lít
THÙNG RÁC INOX TRÒN KBN-C012THÙNG RÁC INOX TRÒN KBN-C012
Chất liệu: Inox 201 / Thùng rác không nắp
Kích thước: Phi 225mm x Cao275mm
THÙNG RÁC INOX GẠT TÀN THUỐC MC - 11ATHÙNG RÁC INOX MẠ VÀNG GẠT TÀN THUỐC MC - 11A
Chất liệu: Inox 201( Mạ Vàng) / Có chỗ gạt tàn thuốc
Kích thước: Phi 300mm x H610mm
Thể tích: 15 Lít
THÙNG RÁC INOX KHÔNG GẠT TÀN THUỐC KBN-SN62THÙNG RÁC INOX KHÔNG GẠT TÀN THUỐC  KBN-SN62
Chất liệu: Inox 201 / Logo không hút thuốc
Kích thước: Phi 255mm x H610mm
Thể tích: 15 Lít

THÙNG RÁC INOX TRÒN KBN-SN26THÙNG RÁC INOX TRÒN KBN-SN26
Chất liệu: Inox 201 / Thùng rác nắp bập bênh
Kích thước: Phi 380mm x Cao730mm
Thể tích: 54 Lít
THÙNG RÁC INOX TRÒN NẮP BẬP BÊNH KL-52ATHÙNG RÁC INOX TRÒN NẮP BẬP BÊNH KL-52A
Chất liệu: Inox 201 / Thùng rác nắp bập bênh
Kích thước: Phi 250mm x Cao300mm

THÙNG RÁC INOX ĐẠP CHÂN 5 LÍT
THÙNG RÁC INOX ĐẠP CHÂN 5 LÍT
Chất liệu: Inox 201 / Có chỗ đạp chân
Kích thước: Phi209mm x H290mm
Thể tích: 05 Lít
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh 0938 779 118
Kinh doanh 0868 425 258 Kinh doanh
Kinh doanh 0984 598 268
Tìm kiếm sản phẩm
Lên đầu trang