Tìm kiếm sản phẩm
Thùng rác inox
THÙNG RÁC INOX TRÒN KBN-C012THÙNG RÁC INOX TRÒN KBN-C012
Chất liệu: Inox 201 / Thùng rác không nắp
Kích thước: Phi 225mm x Cao250mm
THÙNG RÁC INOX GẠT TÀN THUỐC MC - 11ATHÙNG RÁC INOX MẠ VÀNG GẠT TÀN THUỐC MC - 11A
Chất liệu: Inox 201( Mạ Vàng) / Có chỗ gạt tàn thuốc
Kích thước: Phi 300mm x H610mm
Thể tích: 15 Lít
THÙNG RÁC INOX KHÔNG GẠT TÀN THUỐC KBN-SN62THÙNG RÁC INOX KHÔNG GẠT TÀN THUỐC  KBN-SN62
Chất liệu: Inox 201 / Logo không hút thuốc
Kích thước: Phi 255mm x H610mm
Thể tích: 15 Lít

THÙNG RÁC INOX TRÒN KBN-SN26THÙNG RÁC INOX TRÒN KBN-SN26
Chất liệu: Inox 201 / Thùng rác nắp bập bênh
Kích thước: Phi 380mm x Cao730mm
Thể tích: 54 Lít
THÙNG RÁC INOX TRÒN NẮP BẬP BÊNH KL-52ATHÙNG RÁC INOX TRÒN NẮP BẬP BÊNH KL-52A
Chất liệu: Inox 201 / Thùng rác nắp bập bênh
Kích thước: Phi 250mm x Cao300mm

THÙNG RÁC INOX ĐẠP CHÂN 5 LÍT
THÙNG RÁC INOX ĐẠP CHÂN 5 LÍT
Chất liệu: Inox 201 / Có chỗ đạp chân
Kích thước: Phi209mm x H290mm
Thể tích: 05 Lít
THÙNG RÁC INOX ĐẠP CHÂN 20 LÍT KL-011-20LTHÙNG RÁC INOX ĐẠP CHÂN 20 LÍT  KL-011-20L
Chất liệu: Inox 201 / Có chỗ đạp chân
Kích thước: Phi 285mm x H 445mm
Thể tích: 20 Lít
THÙNG RÁC INOX ĐẠP CHÂN 8 LÍT KL-010-8LTHÙNG RÁC INOX ĐẠP CHÂN 8 LÍT KL-010-8L
Chất liệu: Inox 201 / Có chỗ đạp chân
Kích thước: Phi 290mm x H 330mm
Thể tích: 8 Lít
THÙNG RÁC INOX NẮP BẬP BÊNH YH-165THÙNG RÁC INOX NẮP BẬP BÊNH YH-165
Chất liệu: Inox 201 / Thùng rác nắp bập bênh
Kích thước: Phi 480mm x Cao830mm


THÙNG RÁC TRÒN NẮP BẬP BÊNH KBN-250FTHÙNG RÁC TRÒN NẮP BẬP BÊNH KBN-250F
Chất liệu: Thép phun sơn / Thùng rác nắp bập bênh
Kích thước: Phi 250mm x Cao300mm

THÙNG RÁC INOX NẮP BẬP BÊNH YH-104BTHÙNG RÁC INOX NẮP BẬP BÊNH YH-104B
Chất liệu: Inox 201
Kích thước: Phi 250mm x Cao 610mm
Thùng rác nắp bập bênh, không có thùng đựng ở trong

THÙNG RÁC INOX GẠT TÀN THUỐC KBN-SN63THÙNG RÁC INOX GẠT TÀN THUỐC KBN-SN63
Chất liệu: Inox 201 / Có chỗ gạt tàn thuốc
Kích thước: Phi300mm x H610mm
Thể tích: 20 Lít
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh 0938 779 118
Kinh doanh 0868 425 258 Kinh doanh
Kinh doanh 0984 598 268
Tìm kiếm sản phẩm
Lên đầu trang
(028) 62 830 956